Commissie Kerkconcerten

De concerten en cantatediensten worden georganiseerd door de Commissie Kerkconcerten Wassenaar in opdracht van de Protestantse Gemeente aldaar.

De toegang is vrij. Na afloop van de concerten wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.

Inlichtingen bij de secretaris:
mevrouw F.Gunneman
Jonkerlaan 23, 2242 GA Wassenaar,
T 070 511 06 74
Voorzitter:
mevrouw mr drs S.M.Spruijt-Mets,
Park Oud Wassenaar 20, 2243 BX Wassenaar,
T 070 511 75 26.

De concerten en cantatediensten worden mogelijk gemaakt door de financiële bijdragen van de sponsors, de Protestantse Gemeente te Wassenaar en de bezoekers.

Voor eenmalige donaties en jaarlijkse sponsorbijdragen kan men zich wenden tot de penningmeester:
R.F. Snelleman
Wittelaan 6A, 2245 VP Wassenaar
T 070 5178726
E ron@snelleman.net
rekeningnummer NL50FVLB0699841119 t.n.v. Protestantse Gemeente Wassenaar. o.v.v. Kerkconcerten

SPONSORWERVING:

SPONSORS:
Verhuisbedrijf VAN EDE, Verlengde Hoge Klei 60, T 070 511 34 26
AKER Uitvaarten, Plein 2, T 088-7880788

BURGY, Klassiek bouwen.

 

Uitgelicht

Activiteiten

Zoeken

Contact opnemen

Kerkelijk Bureau
Schoolstraat 4
2242 KH Wassenaar

T: 070-5114068
F: 070-5177813
E: info@pkn-wassenaar.nl