Koorruine lezing: Over vooroordelen en misverstanden bij de Bijbelse verhalen

Hebben de woorden van de bijbel echt niets meer te zeggen of krijgen ze de kans niet? Bijbelse verhalen zijn vaak zo bedolven onder tal van vooroordelen en misverstanden, dat het de moeite loont nog eens opnieuw naar ze te luisteren. Gaat het in de bijbel wel om een ‘hiernanogmaals’? Is schepping hetzelfde als natuur? Komen homo’s in de hel en heilige boontjes in de hemel? Is het Oude Testament alleen maar een boek vol oorlogen en achterlijke voorschriften? Bevat de bijbel een chronologisch verslag van gebeurtenissen?
Deze avond gaan we met Ad van Nieuwpoort ons oefenen in een andere manier van Bijbellezen door terug te gaan naar de Hebreeuwse grondwoorden en de oorspronkelijke indeling. Zo hopen wij met hem tot de ontdekking te komen dat als de Bijbelverhalen
de ruimte krijgen om voor zichzelf te spreken, hun zeggingskracht grote betekenis heeft voor de tijden waarin wij vandaag leven.

Dr A. van Nieuwpoort (1966) studeerde theologie aan de Universiteit van Amsterdam, waar hij in 2006 promoveerde op een studie naar het evangelie naar Lukas. Hij was van 1996 tot 2004 predikant te Amstelveen en wetenschappelijk medewerker
aan de theologische faculteit van de Universiteit van Amsterdam. Van 2004 tot 2012 was hij predikant van de Thomaskerk in Amsterdam en o.a. initiatiefnemer van het project Zingeving Zuidas. Sinds november 2012 is hij de predikant van Bloemendaal en Overveen. Hij schreef diverse boeken over de actuele betekenis van Bijbelse verhalen
voor nieuwe tijden. In 2017 verscheen over hem de Docu-Film ‘Hier ben ik’. Naast predikant is hij vast commentator bij het nieuws bij Radio 1 en is hij toezichthouder bij de Protestantse Theologische Universiteit.

Lokatie: Dorpskerk

Uitgelicht

Speciale gezinsochtenddiensten in 2019

Activiteiten

Zoeken

Contact opnemen

Kerkelijk Bureau
Schoolstraat 4
2242 KH Wassenaar

T: 070-5114068
F: 070-5177813
E: info@pkn-wassenaar.nl