Koorruine lezing: ‘Oog in oog’ (christelijke mystiek in woord en beeld)

Mystiek is het verlangen en streven naar innige verbondenheid met het goddelijke mysterie. In onze tijd is er nieuwe belangstelling voor deze omgang met de Onzienlijke en Onuitsprekelijke. Er is een verlangen merkbaar naar religie als ervaring. Niet alleen in teksten is (christelijke) mystiek te vinden. Ze is ook door middel van beeldende kunst tot uitdrukking gebracht. In zijn prachtig vormgegeven
en zeer succesvolle boek ‘Oog in oog’ (2017) illustreert ds. Kick Bras dit aan de hand van 55 kunstwerken. Zijn boek brengt de mystieke zeggingskracht van kunst van Giotto tot Rothko en van Chagall tot Caravaggio onder ogen. Bras becommentarieert die kunstwerken aan de hand van de thema’s: ervaring, godsbeeld, Christusbeeld, mens- en wereldbeeld en de mystieke weg.
In deze koorruïnelezing neemt Kick Bras ons in woord en beeld mee langs een aantal kunstwerken waarin mystiek gedachtengoed is vormgegeven.

Dr K. Bras is theoloog en publiceert over spiritualiteit, mystiek en meditatie. Hij was als predikant werkzaam in o.a. Sassenheim, Hilversum en Gorinchem. Hij doceerde spiritualiteit aan de Theologische Universiteit Kampen en is als onderzoeker verbonden
aan het Titus Brandsma Instituut te Nijmegen.

Lokatie: Dorpskerk

Uitgelicht

Speciale gezinsochtenddiensten in 2019

Activiteiten

Zoeken

Contact opnemen

Kerkelijk Bureau
Schoolstraat 4
2242 KH Wassenaar

T: 070-5114068
F: 070-5177813
E: info@pkn-wassenaar.nl