Koorruine lezing: Onweer: een cultuurgeschiedenis in een notendop

Hoe reageren mensen op de gevolgen van natuurgeweld? Van oudsher werden bijvoorbeeld donder en bliksem gezien als Gods strafwerktuigen. De uitvinding van de bliksemafleider door Benjamin Franklin in 1752 bracht hierin echter verandering. Welke gevolgen had de uitvinding en invoering van de bliksemafleider voor de perceptie van het onweer in wetenschappelijk, religieus en artistiek opzicht?
Godsbeeld, mensbeeld en natuurbeeld veranderden. Bij verlichte mensen trad een verschuiving op van een religie van vrees naar een religie van vreugde. En als de mens in staat bleek tot het doen van zo’n vernuftige uitvinding, was dan ook een optimistischer antropologie niet op haar plaats? De natuur tenslotte werd minder dan voorheen als een bedreiging ervaren. Veeleer mocht zij een vriendin heten. Maar als je niet meer bang hoefde te zijn voor het onweer, dan kon je er onbekommerd mee gaan spelen: in dicht-, toon- en schilderkunst. Nimmer heeft in de westerse cultuur zo’n uitgebreide esthetisering van het onweer plaatsgevonden als op het einde van de
achttiende en aan het begin van de negentiende eeuw: de Verlichting maakte plaats voor de Romantiek.

Dr J. W. Buisman studeerde geschiedenis te Leiden en Parijs en promoveerde op een studie naar de invloed van de Verlichting in Nederland (Tussen vroomheid en Verlichting, 2 dln., Zwolle 1992). Sindsdien publiceert hij regelmatig over de geschiedenis van
de religieuze mentaliteit en over het natuurgevoel in Nederland in de periode 1750- 1830. Sinds 2007 werkt hij als universitair docent geschiedenis van het christendom aan de Leidse universiteit.

Lokatie: Dorpskerk

Uitgelicht

Speciale gezinsochtenddiensten in 2019

Activiteiten

Zoeken

Contact opnemen

Kerkelijk Bureau
Schoolstraat 4
2242 KH Wassenaar

T: 070-5114068
F: 070-5177813
E: info@pkn-wassenaar.nl