Koorruine lezing: Klimaatverandering; aanpakken, aanpassen of doorschuiven?

In het pauselijk encycliek ‘Laudato Si’ gaat paus Franciscus in op de milieuproblematiek. Het is noodzakelijk Gods schepping te behoeden voor de negatieve gevolgen van menselijk handelen op het milieu. Er zijn diverse klimaatakkoorden opgesteld, maar is het genoeg? De gevolgen van klimaatverandering worden telkens duidelijker zichtbaar in de wereld en in onze eigen levens. Het weer kent grotere extremiteiten: langere periodes van droogte, daarnaast ook extreme regenbuien. Aan deze veranderingen moeten we ons gaan aanpassen, hier in ons eigen land, in onze eigen stad. En daarnaast is grensoverschrijdend werken hierbij de enige echte mogelijkheid. Klimaatverandering moet worden vertraagd, maar dat alleen is dus niet voldoende. Hoe passen we onze leefwereld aan en hoe passen we onze levensstijl aan? Decennialang wilden we niet weten van ‘grenzen aan de groei’. Nu komen de grenzen van dat gedrag in rap tempo in zicht. Steeds meer mensen zien in dat we op deze manier de grenzen van de aarde in rap tempo naderen. De opkomst van GroenLinks
als partij in landelijke en gemeentelijke verkiezingen heeft zich vertaald in de deelname van GroenLinks in 9 van de 10 grootste steden van Nederland. Hoe maken we de omslag van een consumptiemaatschappij naar een samenleving waarin we duurzaam
omgaan met de schepping?
Deze lezing zal ingaan op leiderschap, rentmeesterschap en persoonlijke keuzes.

Ing A. van Sloten is fractievoorzitter van GroenLinks in de gemeenteraad van Wassenaar. Hij is als ambtenaar werkzaam op het Ministerie van Infrastructuur en Water waar hij werkt aan het klimaatbestendig inrichten van Nederland.

Lokatie: Dorpskerk

Uitgelicht

Speciale gezinsochtenddiensten in 2019

Activiteiten

Zoeken

Contact opnemen

Kerkelijk Bureau
Schoolstraat 4
2242 KH Wassenaar

T: 070-5114068
F: 070-5177813
E: info@pkn-wassenaar.nl