Kerkhof

Het kerkhof is gelegen bij de Dorpskerk, Plein 3, 2242 KB Wassenaar. Het kerkhof is voor ieder dagelijks toegankelijk van zonsopgang tot zonsondergang.

Bij de ingang aan het Plein en bij de ingang aan de Berkheistraat bevindt zich een plattegrond met de grafnummers. Kinderen beneden 12 jaren hebben slechts toegang, indien zij vergezeld zijn van een volwassene.

De administratie van het kerkhof wordt in opdracht van het College van Kerkrentmeesters gevoerd door het Kerkelijk Bureau, Schoolstraat 4, 2242 KH Wassenaar. Telefoon 070-5114068. Bankrekening NL31 RABO 0373 7322 52 t.n.v. Kerkhof Dorpskerk Wassenaar.
Beheerder: Dhr E.R. van Dongen

Het kerkhof is een bijzondere begraafplaats, geen openbare.

In het verleden is hier iedereen, kerklid of niet, begraven. In 1996 is met de gemeente Wassenaar overeengekomen, dat dit niet meer mogelijk is. Sindsdien kunnen op het kerkhof alleen meelevende leden van de Protestantse Gemeente Wassenaar worden bijgezet. Meelevend heeft het College van Kerkrentmeesters nu zo omschreven, dat minimaal twee jaar voorafgaand aan de begrafenis een passende kerkelijke bijdrage moet zijn betaald. Bij passend denkt het College aan een bedrag van ten minste € 100,= per jaar. Het reglement op het kerkhof is in deze zin aangepast.

Deze limitering is ook om een andere reden noodzakelijk. De capaciteit van het kerkhof is beperkt; uitbreiding is niet meer mogelijk. Wij moeten ook naar de toekomst de mogelijkheid openhouden om meelevende leden van de Protestantse Gemeente Wassenaar die dat wensen, bij de Dorpskerk te kunnen begraven.

Brochure kerkhof 2020
In de brochures vindt u o.a. de tarieven, het plaatselijk reglement en de regels voor het plaatsen van graftekens

Begraafplaats

Begraafplaats

Uitgelicht

Activiteiten

Zoeken

Contact opnemen

Kerkelijk Bureau
Schoolstraat 4
2242 KH Wassenaar

T: 070-5114068
F: 070-5177813
E: info@pkn-wassenaar.nl