Collectebonnen

In de Dorpskerk, Kievietkerk en Messiaskerk kunt u voor alle collectes gebruik maken van de zgn. collectebonnen. Deze bonnen zijn er in de waarden € 0,50, € 1,00, € 2,00 en € 4,00. De bonnen worden geleverd op vellen van 20 stuks.

De bonnen zijn verkrijgbaar bij het Kerkelijk Bureau, Schoolstraat 4, 2242 KH Wassenaar. Het Kerkelijk Bureau is voor bezoek geopend op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 09.00-12.00 uur.

De bonnen kunnen ook besteld worden door het verschuldigde bedrag over te maken op rekeningnummernummer NL84 RABO 0373 7321 71 t.n.v. Protestantse Gemeente te Wassenaar onder vermelding van het aantal gewenste bonnen. 

Uitgelicht

Activiteiten

Zoeken

Contact opnemen

Kerkelijk Bureau
Schoolstraat 4
2242 KH Wassenaar

T: 070-5114068
F: 070-5177813
E: info@pkn-wassenaar.nl