Erediensten Johannahuis

De diensten kunnen worden beluisterd en bekeken in het Johannahuis, een verzorgingshuis in onze wijk in het Van Ommerenpark. Een aantal bewoners en belangstellenden uit het park komt daartoe naar een speciale ruimte in het Johannahuis en zijn daar verbonden met de kerk. Een of twee vrijwilligers zijn er dan ter begeleiding. Twee keer per jaar wordt tijdens de dienst het avondmaal gevierd.

Johannahuis

Johannahuis

samenzang

samenzang

Uitgelicht

Activiteiten

Zoeken

Contact opnemen

Kerkelijk Bureau
Schoolstraat 4
2242 KH Wassenaar

T: 070-5114068
F: 070-5177813
E: info@pkn-wassenaar.nl