Kerkbrief

Afscheid kerkbrief
De laatste maanden is er door verschillende mensen hard gewerkt om een nieuwe digitale weekmailing op te zetten: de PGWekelijks. Inmiddels is deze mailing uw vaste informatievoorziening in de week geworden, rondom erediensten, pastoralia en activiteiten. Deze weekmailing heeft inmiddels een grote overlap met de kerkbrief zoals u die wekelijks in uw liturgie aantreft. In deze tijd waarin nagenoeg iedereen is voorzien van een e-mailadres, ligt het dan ook in de rede afscheid te nemen van de kerkbrief. Op 3 februari 2019 zal daarom de laatste kerkbrief in de huidige vorm verschijnen. Na de dienst van 10 februari en de diensten daarna zal er voor hen die geen e-mailadres hebben , een beperkt aantal geprinte exemplaren van de PGWekelijks klaarliggen in de drie kerken. Ik wil u nadrukkelijk verzoeken om - mocht u wel een e-mailadres hebben en de PGWekelijks nu nog niet ontvangen - dit e-mail adres aan het Kerkelijk Bureau door te geven (info@pkn-wassenaar.nl). Vanaf deze plaats wil ik het team van de kerkbrief nadrukkelijk bedanken voor hun inzet de afgelopen jaren en ik ben verheugd dat velen van hen inmiddels hun plaats hebben gevonden in de redactie van de PGWekelijks!
Paul Koster, cie Communicatie.

Kopij voor PGWekelijks inleveren uiterlijk op woensdag vóór 18.00 uur: nieuwsbrief@pkn-wassenaar.nl

 

Kerkbrief

Uitgelicht

Speciale gezinsochtenddiensten in 2019

Activiteiten

Zoeken

Contact opnemen

Kerkelijk Bureau
Schoolstraat 4
2242 KH Wassenaar

T: 070-5114068
F: 070-5177813
E: info@pkn-wassenaar.nl