Commissie Kerkconcerten

De concerten en cantatediensten worden georganiseerd door de Commissie Kerkconcerten Wassenaar in opdracht van de Protestantse Gemeente aldaar. 

Programma 2019

De toegang is vrij. Na afloop van de concerten wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.

Inlichtingen bij de secretaris:
mevrouw F.Gunneman
Jonkerlaan 23, 2242 GA Wassenaar,
T 070 511 06 74; E fenna.gunneman@hetnet.nl 
Voorzitter: 
de heer Freek Koster
Riouwstraat 54, 2585 HC Den Haag
M 06-20979300; E fhkos@casema.nl

De concerten en cantatediensten worden mogelijk gemaakt door de financiële bijdragen van de sponsors, de Protestantse Gemeente te Wassenaar en de bezoekers.

Voor eenmalige donaties en jaarlijkse sponsorbijdragen kan men zich wenden tot de penningmeester, 
mevrouw Riet Nelisse, Lindelaan 1, 2243 BS Wassenaar, M 06-53158230; E mmnelisse@martinfrank.nl
rekeningnummer NL84RABO0373732171 t.n.v. Protestantse Gemeente Wassenaar. o.v.v. Kerkconcerten

SPONSORWERVING:
mevrouw Jacqueline Rijsdijk, Wilgenpark 42, 2351 CZ Leiderdorp, E info@jacquelinerijsdijk.nl

SPONSOR:
Verhuisbedrijf VAN EDE, Verlengde Hoge Klei 60, T 070 511 34 26

 

Uitgelicht

Speciale gezinsochtenddiensten in 2019

Activiteiten

Zoeken

Contact opnemen

Kerkelijk Bureau
Schoolstraat 4
2242 KH Wassenaar

T: 070-5114068
F: 070-5177813
E: info@pkn-wassenaar.nl