Commissie Kerkconcerten

De concerten en cantatediensten worden georganiseerd door de Commissie Kerkconcerten Wassenaar in opdracht van de Protestantse Gemeente aldaar. 

De toegang is vrij. Na afloop van de concerten wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.

Inlichtingen bij de secretaris:
mevrouw F.Gunneman
T 070 511 06 74; E fenna.gunneman@hetnet.nl 

Voorzitter: 
de heer Freek Koster
M 06-20979300; E fhkos@casema.nl

De concerten en cantatediensten worden mogelijk gemaakt door de financiële bijdragen van de sponsors, de Protestantse Gemeente te Wassenaar en de bezoekers.

Voor eenmalige donaties en jaarlijkse sponsorbijdragen kan men zich wenden tot de penningmeester, 
mevrouw Riet Nelisse, M 06-53158230; E mmnelisse@martinfrank.nl

Bankrekeningnummer NL84 RABO 0373 7321 98 t.n.v. Protestantse Gemeente Wassenaar inzake kerkelijke activiteiten, o.v.v. "Kerkconcerten"

SPONSORWERVING:
mevrouw Jacqueline Rijsdijk, M 0622441817,
E info@jacquelinerijsdijk.nl

SPONSOR:
Verhuisbedrijf VAN EDE, Verlengde Hoge Klei 60, 2242 NS Wassenaar;
T 070 511 34 26; E info@vanede.com

 

Uitgelicht

Helaas zijn onze kerken vanwege corona gesloten.

Kijk mee via livestream!

www.kerkdienstgemist.nl

 

Activiteiten

Zoeken

Contact opnemen

Kerkelijk Bureau
Schoolstraat 4
2242 KH Wassenaar

T: 070-5114068
F: 070-5177813
E: info@pkn-wassenaar.nl