Kerkelijk Bureau PKN Wassenaar

Het Kerkelijk Bureau is voor bezoek geopend maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 09:00 tot 12:00 uur.

Het Kerkelijk Bureau is telefonisch bereikbaar maandag, dinsdag, donderdag van 09:00 tot 17:00 uur en vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Op woensdag en in het weekend kunt u een boodschap inspreken op het antwoordapparaat

Bezoek- en postadres:
Kerkelijk Bureau, Schoolstraat 4, 2242 KH Wassenaar; T 070-5114068; E info@pkn-wassenaar.nl

Het Kerkelijk Bureau van de Protestantse Gemeente Wassenaar heeft een breed pakket aan taken. Er wordt organisatorische en administratieve ondersteuning verleend aan de drie kerken Dorpskerk, Kievietkerk en Messiaskerk. Organisatorisch valt het Kerkelijk Bureau onder het College van Kerkrentmeesters.

In grote lijnen kunnen de taken van het Kerkelijk Bureau als volgt worden omschreven:

Beheer van het kerkhof
Het Kerkelijk Bureau is belast met het beheer van het kerkhof, dat rondom de Dorpskerk ligt. Dat houdt allereerst in de verantwoordelijkheid voor het onderhoud van graven, grafkelders e.d. Alle afspraken met begrafenisondernemingen en particulieren voor begrafenissen en/of bijzettingen worden door het Kerkelijk Bureau gemaakt. Kort gezegd regelt het Kerkelijk Bureau alles wat met kerkhof te maken heeft. Daarnaast regelt het ook het gebruik van een van de drie kerken, indien daarvan voor een begrafenisdienst en/of condoleance gebruik wordt gemaakt . Dat vergt veel flexibiliteit en improvisatie.

Verhuur kerken en gebouwen
Het Kerkelijk Bureau is het centrale punt voor de verhuur van kerken, nevenruimten van kerken en andere gebouwen, zoals het Dorpscentrum in de Schoolstraat. Afspraken over verhuur en eventuele catering worden centraal gemaakt. Het Kerkelijk Bureau stemt vervolgens de afspraken af met kosters en andere betrokkenen. Naast gebruik voor rouwdiensten, huwelijksdiensten e.d. regelt het Kerkelijk Bureau ook de commerciële verhuur.

Administratie
Het Kerkelijk Bureau voert de administratie van de Protestantse Gemeente Wassenaar, met inbegrip van de boekhouding en het reguleren van geldstromen (zoals collecten). Daaronder valt tevens de salarisadministratie voor hen, die op enigerlei wijze een dienstverband met de kerk hebben. Ook stuurt het Kerkelijk Bureau de jaarlijkse actie Kerkbalans aan. Dit alles brengt een veelvuldig contact met particulieren, banken, verzekeringsmaatschappijen, de centrale dienstenorganisatie van de PKN in Utrecht, aannemers, installatiebedrijven en leveranciers met zich mee.

Ledenadministratie
De ledenadministratie van de Protestantse Gemeente te Wassenaar verzorgt het Kerkelijk Bureau eveneens. Daarvoor geldt een vrij strenge regelgeving omdat daarop de Nederlandse (privacy)wetgeving van toepassing is. De ledenadministratie is geheel gecomputeriseerd. Het Kerkelijk Bureau verzorgt eveneens in- en uitschrijvingen.

Ondersteuning
Het Kerkelijk Bureau biedt adminstratieve ondersteuning aan predikanten, kerkenraden, College van kerkrentmeesters, Diaconie en wijkbeheerraden. Ook faciliteert het de uitgave van het informatieblad van de PGW en de wekelijkse kerk(nieuws)brieven van de drie wijkgemeenten. Het verzorgt tevens de liturgieën, inclusief zonodig de lay-out, voor de wekelijkse kerkdiensten.

Zie ook

Uitgelicht

Helaas zijn onze kerken vanwege corona gesloten.

Kijk mee via livestream!

www.kerkdienstgemist.nl

 

Activiteiten

Zoeken

Contact opnemen

Kerkelijk Bureau
Schoolstraat 4
2242 KH Wassenaar

T: 070-5114068
F: 070-5177813
E: info@pkn-wassenaar.nl