Kerk en Israël

In Wassenaar is een plaatselijke oecumenische commissie Kerk en Israël werkzaam. De commissie werd in 1990 opgericht door leden van de Dorpskerk en de Messiaskerk met hulp van hun predikanten.

In de eerste jaren van haar bestaan vond uitbreiding plaats met leden van de andere kerken/geloofsgemeenschappen in de plaatselijke oecumene.

De commissie is aangesloten bij de Raad van Kerken in Wassenaar.

E-mail: Kerk.en.Israel.Wassenaar@gmail.com

IBAN: NL72 INGB 0001 9925 59

Uitgelicht

Speciale gezinsochtenddiensten in 2019

Activiteiten

Zoeken

Contact opnemen

Kerkelijk Bureau
Schoolstraat 4
2242 KH Wassenaar

T: 070-5114068
F: 070-5177813
E: info@pkn-wassenaar.nl