De wijkraad van de Dorpskerk

Ouderlingen
Rick van Keulen, kindernevendienst
Conny Koets
Jan Aro van Leeuwen
Henk Meeldijk
Elly May Op ‘t Landt, website
Marina Schravenhoff, visitatie
Maarten Steenbakker, preses wijkraad

 

Ouderling-kerkrentmeesters
Annelies de Bruin, personeel
Freek Koster, preses Kerkenraad PGW
Eduard Op ‘t Landt, gebouwen
Wilma Verschoor, scriba AKR

 

Diakenen
Ria Haasnoot, autodienst
Marianne Karman, scriba wijkraad
Will Mensing, kerkdiensten
Aat Schornagel
Lenie Smit
Frans van Wilgen, adm.diaken

Wijkraad Dorpskerk anno 2016

Kerkenraad 2016

Op de foto ontbreken Marianne Karman en Frans van Wilgen

 

 

 


 

 

 

Consistorie

Consistorie

Uitgelicht

Speciale gezinsochtenddiensten in 2019

Activiteiten

Zoeken

Contact opnemen

Kerkelijk Bureau
Schoolstraat 4
2242 KH Wassenaar

T: 070-5114068
F: 070-5177813
E: info@pkn-wassenaar.nl