Cantorij

Cantorij,

Meer dan 30 jaar geleden werd er een koortje opgericht onder leiding van Anneke Smit. Dit koortje groeide uit tot de huidige cantorij. Met het aantreden van Rijk Jansen, onze cantor organist werd er op zondagmorgen gerepeteerd om liederen in te studeren. Onder andere van Frits Mehrtens. Bijvoorbeeld "Heer ontferm U ". Mehrtens schreef meerdere liederen voor het liedboek. Er werden minder bekende liederen geoefend en werk van Wim Schulte Nordholt en Rijk Jansen.  Dit ter ondersteuning van de gemeente. Ongeveer in 1983 werd het oefenen op zondagmorgen verplaatst naar de maandagavond. Er werd elke week gedurende een uur geoefend in de consistoriekamer. Toen Rijk werd benoemd tot cantor organist van de Dorpskerk kwam Anneke Jansen als cantor organist naar de Kievietkerk.

Op de maandagavonden wordt er nu geoefend vanaf 19.30 uur tot 21.30 uur.
Op bijzondere kerkelijke dagen en op verzoek verleent de cantorij haar medewerking aan de dienst. Soms wordt zij gevraagd voor rouw- en trouwdiensten, als muzikale ondersteuning voor de aanwezigen
Kerstviering en de Paasweek vormen de hoogtepunten. Op Kerstavond en eerste Kerstdag wordt een bijdrage aan de dienst geleverd. Met Pasen begint de medewerking op Witte donderdag en eindigt eerste Paasdag. Ook op de laatste zondag van het kerkelijk jaar wordt door de cantorij gezongen. Meerdere zondagen in het jaar levert de cantorij ook een bijdrage aan de dienst.

Belangstellenden zijn van harte uitgenodigd om toe te treden tot de cantorij.

 

Anneke Jansen

Anneke Jansen

Uitvoering

Uitvoering

Oefenavond

Oefenavond

Uitgelicht

Activiteiten

Zoeken

Contact opnemen

Kerkelijk Bureau
Schoolstraat 4
2242 KH Wassenaar

T: 070-5114068
F: 070-5177813
E: info@pkn-wassenaar.nl