Kievietkerk kringen

Lijst van kringen in de Kievietkerk

Dit seizoen houden alle kringen, buiten de kringen "Sophie", "Oecomene"en "Zuiderhout", zich bezig met Paulus. Karakteristieke teksten uit Handelingen der Apostelen en uit Paulus' brieven worden gelezen. Sommige kringen lezen daarnaast hoofdstukken uit B.J. Lietaert Peerholte: Paulus en de rest: van farizeër tot profeet van Jezus en T. Wright: Paulus van Tarsus: een kennismaking met zijn theologie

Kring 40+
Een kring van leden die al heel wat jaren 40+ leeftijd hebben
Dit seizoen bespreekt de kring enkele van de zogenaamde apocriefe boeken. Het eerste boek dat gelezen en besproken wordt is Tobith
Contactpersoon: Riet Meijer
Emailadres: riet.meijer@gmail.com

Kring Basics

Een kring voor jongeren tussen de 15 en 45 jaar.

Contactpersoon: Jilles de Klerk
Emailadres: jmdeklerk@pkn-wassenaar.nl

Kring Cootje
Deze kring bestaat uit een groep dames die één keer per maand op vrijdagmorgen bij één van de deelneemsters bij elkaar komt.

Contactpersoon: Cootje van der Stighel
Emailadres: aco1@ziggo.nl

Kring Jopie/Sheila
Deze kring komt bij elkaar in de consistoriekamer van de Kievietkerk.
Contactpersoon: Jopie Bregten
Emailadres: jopiebregten@casema.nl

Kring Margriet
Een andere langlopende kring in de Kievietkerk, ooit ontstaan rond zogeheten gemengd gehuwden.
Contactpersoon: Els van Dorp
Emailadres: elsv@ndorp.nl

Oecumenische Kring
Eenmaal in de zes weken komt deze groep bij één van de deelnemers thuis. Het thema wisselt, deelnemers dragen een boek, een lezing of een artikel aan en dat bespreekt men vervolgens. Er wordt gezocht naarde gemeenschappelijke noemer en men vraagt zich af hoe het is Christen te zijn in deze tijd.
Contactpersoon: Els Koek
Emailadres: e.koek@koek-mudde.nl

Kring Sophie

Tijdens deze Bijbelkring, één van de oudste in de gemeente, worden dit jaat onder leiding van ds. N.K. Mos teksten van Maarten Luther (in vertaling) gelezen.

Contactpersoon: Willemien van Beuzekom en Kees Mos
Emailadres: willemienvanbeuzekom@gmail.com

Zomerlandkring
Een kring voor en van bewoners uit Zomerland
Men komt één keer per maand op donderdagmiddag van 16.00 tot 17.00 uur bij elkaar.
Contactpersoon: Wini Buitink
Emailadres: wbuitink01@gmail.com

Zuiderhoutkring

Deze kring komt op maandagen bij elkaar met ds. D. van der Boon. De data voor 2016 zijn vastgesteld. Voor 2017 volgen de data gaandeweg. De samenkomst is bij Nel en Dick Boogaards, Het Kerkehout 15.

Contactpersoon: Mevr. Bep Veldstra
Hillenaarlaan 26
2241LR, Wassenaar
Tel: (070) 5168629

 

 

Uitgelicht

Activiteiten

Zoeken

Contact opnemen

Kerkelijk Bureau
Schoolstraat 4
2242 KH Wassenaar

T: 070-5114068
F: 070-5177813
E: info@pkn-wassenaar.nl