Nieuws

Collectes 21 oktober

Collectes 21 oktober

De diaconale collecte is voor Stichting Terminale Zorg Vrijwilligers. Mensen die weten dat ze binnenkort zullen sterven, willen het liefst in hun vertrouwde omgeving zijn, meestal thuis.De stichting verleent  terminale zorg  in de thuissituatie door goed opgeleide  vrijwilligers. Dit als aanvulling op en in samenwerking met de professionele hulpverleners. Hun taak is om mensen in de laatste levensfase bij te staan met aandacht. Deze zorg wordt geboden vanuit het idee dat elk mens uniek is en dat elk mens dus anders met de dood om zal gaan. De zorg door vrijwilligers kan hierbij aanvullend en ondersteunend zijn. Naast emotionele ondersteuning van de terminale cliënt en zijn naasten kunnen de vrijwilligers de nodige praktische zorg verlenen. Ook kunnen zij de mantelzorgers stimuleren om betrokken te blijven bij de zorgverlening en het proces van sterven. Uit de aanwezigheid van vrijwilligers kunnen de mantelzorgers weer nieuwe moed en energie putten en kan hun draagkracht worden versterkt. Dit leidt tot de taakinvulling die kort samengevat luidt:tijd, aan ‘Er Zijn'  tijd, aandacht en ondersteuning voor de zieke in de laatste levensfase en de naasten. www.terminalezorg.nl

De tweede collecte is voor de uitvoering van de taken van het College van Kerkrentmeesters

De derde collecte (uitgangscollecte) is voor de inventarissen

Geplaatst op maandag 15 oktober 2018

Meer actueel nieuws

Zie ook het nieuwsarchief.

Uitgelicht

Speciale gezinsochtenddiensten in 2019

Activiteiten

Zoeken

Contact opnemen

Kerkelijk Bureau
Schoolstraat 4
2242 KH Wassenaar

T: 070-5114068
F: 070-5177813
E: info@pkn-wassenaar.nl