Nieuws

Collectes 17 maart

Collectes 17 maart

De diaconale collecte is bestemd voor Stichting Exodus. Exodus gelooft in verbetering van de situatie van mensen met een verleden waarin criminaliteit een rol heeft gespeeld. Dat is alleen mogelijk als zij:
- als persoon worden aangesproken op de betekenis van hun leven
- zicht krijgen op de zin van hun bestaan
- zicht krijgen op hun verantwoordelijkheden, zowel tegenover hun eigen leven als dat van anderen
Ex-gedetineerden en bijna ex-gedetineerden krijgen van Exodus persoonlijke begeleiding, gericht op een integrale en professionele aanpak van hun problemen. Een vorm van begeleiding is de mogelijkheid van het doorlopen van een integraal en professioneel begeleidingsprogramma met huisvesting. Doel: zelfstandig wonen, betaald werken en aangaan van (intieme) relaties. Exodus werkt hier ook aan door maatschappelijk draagvlak te creëren voor de terugkeer van ex-gedetineerden in de samenleving. Exodus wil vanuit een Christelijke identiteit kansen bieden aan mensen die de criminaliteit achter zich willen laten en aan een nieuwe toekomst willen werken.
Het Ouders, Kinderen en Detentieprogramma (OKD) is een  programma en bestaat in verschillende gevangenissen. Het programma is er op gericht om de band tussen kind en ouder te verstevigen. Het OKD is in eerste instantie bedoeld voor het kind. In de gevangenis kan het kind zonder andere volwassen familieleden op een ongedwongen wijze spelen en praten met zijn/haar gedetineerde ouder. De bedoeling van het OKD is dat de gedetineerde ouder en het kind contact houden om de detentie zo goed mogelijk door te komen zonder van elkaar te vervreemden. Kinderen kunnen eens per maand de gevangenis gaan voor een kindvriendelijk bezoekuur met frisdrank en spelletjes. www.exodus.nl

De tweede collecte is voor de uitvoering van de taken van het College van Kerkrentmeesters

De uitgangscollecte (3e collecte) is voor het pastoraat

Geplaatst op maandag 11 maart 2019

Meer actueel nieuws

Zie ook het nieuwsarchief.

Uitgelicht

Speciale gezinsochtenddiensten in 2019

Activiteiten

Zoeken

Contact opnemen

Kerkelijk Bureau
Schoolstraat 4
2242 KH Wassenaar

T: 070-5114068
F: 070-5177813
E: info@pkn-wassenaar.nl