Nieuws

Collectes 24 maart

Collectes 24 maart

De diaconale collecte is bestemd voor het Nederlands Bijbelgenootschap. Het Nederlands Bijbelgenootschap brengt de Bijbel dichtbij, al 200 jaar. Samen met leden en donateurs maken zij het mogelijk dat mensen in binnen- en buitenland de Bijbel ontdekken, ervaren en doorgeven. Dat doen zij voor volgende generaties, in andere talen en in nieuwe vormen. Het NBG is er voor iedereen die de Bijbel relevant vindt en er zingeving voor zijn of haar leven aan wil ontlenen.
Kerndoelen:
-         De Bijbel vertalen
-         De Bijbel beschikbaar stellen
-         Begrip van de Bijbel bevorderen
-         De relevantie van de Bijbel laten ervaren
-         De Bijbel raakt je.
Het boek is dan wel eeuwenoud, toch geeft het steeds nieuw inzicht of zet het je aan het denken. Wat zijn de ervaringen van mensen van nu? En hoe kun je met de Bijbel aan de slag? Het NBG laat zien op welke manier de Bijbel vandaag de dag nog steeds relevant is. De Bijbel is een boek voor het leven! www.bijbelgenootschap.nl

De tweede collecte is voor de uitvoering van de taken van het College van Kerkrentmeesters

De uitgangscollecte (3e collecte) is voor openstelling van de kerken.

Geplaatst op maandag 18 maart 2019

Meer actueel nieuws

Zie ook het nieuwsarchief.

Uitgelicht

Speciale gezinsochtenddiensten in 2019

Activiteiten

Zoeken

Contact opnemen

Kerkelijk Bureau
Schoolstraat 4
2242 KH Wassenaar

T: 070-5114068
F: 070-5177813
E: info@pkn-wassenaar.nl