Nieuws

Collectes 21 april

Collectes 21 april

De diaconale collecte is bestemd voor De Bakkerij, Leiden. Diaconaal Centrum De Bakkerij, midden in Leiden aan de Oude Rijn, is al eeuwenlang een plek waar hulp gegeven wordt aan (arme) Leidenaren, vanuit de kerken. Sinds de 17de eeuw was hier de Armenbakkerij waar brood gebakken werd voor de armen. Tegenwoordig is Diaconaal Centrum De Bakkerij een modern kerkelijk centrum voor hulp en dienstverlening. De Diaconie Protestantse gemeente Leiden en de RK Diaconie Leiden geven vanuit de kerken hulp aan ieder die dat nodig heeft, dichtbij en ver weg, voor korte of langere duur. Daarnaast heeft een aantal maatschappelijke organisaties hier een werk - of vergaderplek.  De hulpverlening staat open voor iedereen, met speciale aandacht voor vluchtelingen, dak - en thuislozen, mensen die dreigen te vereenzamen en/of in dringende financiële problemen raken.Daarnaast ondersteunen zij ook enkele projecten in het buitenland.We sporen zelf actief maatschappelijke noden op en brengen die onder de aandacht van de bestaande hulpverlening. Indien nodig starten zij nieuwe hulpprojecten op en brengen die onder in zelfstandige organisaties. Helpt anderen helpen, zoals ondersteunen van kerkgemeenschappen in het opsporen en begeleiden van hulpvragen, ondersteunen nieuwe ideeën voor concrete hulpverlening en opkomende organisaties. www.debakkerijleiden.nl

De tweede collecte is voor de uitvoering van de taken van het College van Kerkrentmeesters

De uitgangscollecte (3e collecte) is voor het jeugdwerk

Geplaatst op maandag 15 april 2019

Meer actueel nieuws

Zie ook het nieuwsarchief.

Uitgelicht

Speciale gezinsochtenddiensten in 2019

Activiteiten

Zoeken

Contact opnemen

Kerkelijk Bureau
Schoolstraat 4
2242 KH Wassenaar

T: 070-5114068
F: 070-5177813
E: info@pkn-wassenaar.nl