Nieuws

Collectes 19 mei

Collectes 19 mei

De diaconale collecte is bestemd voor Dokters van de Wereld.
Toegang tot zorg
Dokters van de Wereld zet zich o.a.  in Nederland in voor het recht op gezondheid en de toegang tot zorg voor mensen zonder geldige verblijfspapieren. Gezondheidszorg is een internationaal erkend mensenrecht dat ook bij wet in Nederland is vastgelegd. Voor mensen zonder verblijfspapieren blijkt het in de praktijk echter lastig om zonder bemiddeling medische zorg te krijgen. Het niet of te laat ontvangen van medisch noodzakelijke zorg brengt gezondheidsrisico’s met zich mee. Dit geldt voor mensen die extra kwetsbaar zijn zoals zwangere vrouwen, chronisch zieken, kinderen en mensen met psychische problemen. Maar ook voor andere ongedocumenteerde migranten.
Barrières voor migranten zonder verblijfspapieren
Volgens de laatste schatting zijn er zo’n 35.000 ongedocumenteerde migranten in Nederland. Een aantal weet de weg in de Nederlandse maatschappij goed te vinden. Ondanks dat mensen zonder verblijfsrecht officieel geen arbeid mogen verrichten, geen opleiding mogen volgen, geen aanspraak kunnen maken op sociale voorzieningen en geen woonruimte kunnen huren. Hoewel veel ongedocumenteerden veerkrachtig zijn, maakt dit hen kwetsbaar en brengt het risico’s met zich mee voor hun gezondheid. Ongedocumenteerde migranten mogen geen zorgverzekering afsluiten. Zij kunnen medische kosten vaak niet betalen. Daarnaast zijn er praktische zaken waardoor het mensen niet lukt de juiste zorg te krijgen, zoals een taalbarrière, de weg niet kunnen vinden of geen geld hebben voor vervoer. Angst om opgepakt te worden kan hen er van weerhouden naar een dokter te gaan. Ook speelt gebrek aan kennis over de Nederlandse gezondheidszorg een rol. Zorgverleners zijn lang niet altijd goed op de hoogte. Zo is er veel onbekendheid met de financieringsregeling via het CAK (Centraal Administratie Kantoor). Bij zorgverleners kan ook weerstand zijn tegen het helpen van mensen zonder verblijfsrecht. Soms speelt discriminatie of angst voor administratieve rompslomp en inkomstenderving hierbij een rol. Ook vinden zorgverleners de tijdsinvestering soms te groot, bijvoorbeeld vanwege een taalbarrière. Vaak is het met name onbekendheid en onwetendheid. Dokters van de Wereld streeft er met het programma Zorgrecht naar deze barrières weg te nemen. www.doktersvandewereld.org

De tweede collecte is voor de uitvoering van de taken van het College van Kerkrentmeesters

De uitgangscollecte (3e collecte) is voor het pastoraat

Geplaatst op maandag 13 mei 2019

Meer actueel nieuws

Zie ook het nieuwsarchief.

Uitgelicht

Speciale gezinsochtenddiensten in 2019

Activiteiten

Zoeken

Contact opnemen

Kerkelijk Bureau
Schoolstraat 4
2242 KH Wassenaar

T: 070-5114068
F: 070-5177813
E: info@pkn-wassenaar.nl