Nieuws

collectes 14 juli 2019

collectes 14 juli 2019

De diaconale collecte is bestemd voor Dak- en thuislozen (Straatpastoraat Den Haag)
Doelomschrijving:
De thema’s die aan bod kunnen komen, zijn: verlangen, troost, verdriet, relaties, (on)geloof, thuis, verslaving.Dit zijn thema's die in ieder mensenleven van belang zijn en zeker ook in het bestaan van dak - en thuislozen, gebruikers van harddrugs en alcohol, mensen met psychische problemen en andere mensen die in het welzijnsjargon aangeduid worden als 'sociaal kwetsbaar'.Het Straatpastoraat leent een luisterend oor aan mensen die een groot deel van hun dagen en nachten doorbrengen op straat of in de maatschappelijke opvang. Het biedt ruimte aan hen om te praten over de dingen die hen bezig houden, of het nu gaat om de zorgen van alledag of om 'hogere' of diepere vragen van geloof en leven.Daarbij is er respect en aandacht voor mensen zoals ze zijn.Hoewel de boodschap van het christelijk geloof voor ons een bron van inspiratie vormt, zijn we er niet op uit deze aan anderen op te dringen. Ook in gesprekken over geloofsvragen en godsdienstige thema's gaan we uit van openheid en wederzijds respect. Niets moet, maar heel veel kan.Kortom, het Straatpastoraat probeert mensen te bieden wat voor de meeste in onze samenleving zo vanzelfsprekend is: een beetje aandacht en steun bij de kleine en grote vragen van het leven.De PKN Wassenaar wendt de giften aan voor de ondersteuning van het kookproject.
De tweede collecte is voor de uitvoering van de taken van het College van Kerkrentmeesters
De uitgangscollecte (3e collecte) is voor bezoekgroepen

Geplaatst op maandag 08 juli 2019

Meer actueel nieuws

Zie ook het nieuwsarchief.

Uitgelicht

Activiteiten

Zoeken

Contact opnemen

Kerkelijk Bureau
Schoolstraat 4
2242 KH Wassenaar

T: 070-5114068
F: 070-5177813
E: info@pkn-wassenaar.nl