Nieuws

Collectes 15 september 2019

Collectes 15 september 2019

De diaconale collecte is bestemd voor het werk van juristen binnen Stichting Gave, een interkerkelijke organisatie waar 40 vrijwilligers werk onder vluchtelingen doen.  Asielaanvragen van vluchtelingen die hun basis vinden in bekering en geloven, kennen hun eigen problematiek. De vluchteling die zich hierop beroept moet bij de IND via een tolk een spervuur van vragen beantwoorden. De ervaring leert dat het moeizaam kan zijn om IND ambtenaren te overtuigen. De juristen van St. Gave ondersteunen de vluchteling en advocaat bij het onderbouwen van de geloofwaardigheid van bekering en geloven. Zij analyseren de verslagen waaruit blijkt hoe de vluchteling zich daarover zelf uitte en rapporteren als erkend deskundige.

De tweede collecte is bestemd voor de uitvoering van de taken van het College van Kerkrentmeesters.

De uitgangscollecte (3e colllecte) is bestemd voor keukenonderhoud.

Geplaatst op maandag 09 september 2019

Meer actueel nieuws

Zie ook het nieuwsarchief.

Uitgelicht

Activiteiten

Zoeken

Contact opnemen

Kerkelijk Bureau
Schoolstraat 4
2242 KH Wassenaar

T: 070-5114068
F: 070-5177813
E: info@pkn-wassenaar.nl