Nieuws

Collectes 8 december 2019

Collectes 8 december 2019

De Diaconale collecte is bestemd voor het plaatselijk diaconaal werk.

De opbrengst van de diaconale collecte met dit collecte doel is voor één van de kerntaken van de diaconie: het maatschappelijk werk van onze kerk. De toegang tot voorzieningen van overheidswege wordt steeds moeilijker en de gebeurtenissen van de afgelopen jaren laten ook in onze welvarende samenleving sporen na, met name bij hen die het toch al minder troffen. Dat heeft ertoe geleid dat er vaker dan tot dusver op de diaconie een beroep wordt gedaan om de helpende hand te bieden. Ons wordt gevraagd om onze naaste in materiële nood een steun in de rug te zijn, die veelal net het verschil uitmaakt en weer hoop geeft.

De tweede collecte is bestemd voor de uitvoering van de taken van de Kerkrentmeesters.

De uitgangscollecte (3e collecte) is bestemd voor de vervoerskosten.

Geplaatst op maandag 02 december 2019

Meer actueel nieuws

Zie ook het nieuwsarchief.

Uitgelicht

Activiteiten

Zoeken

Contact opnemen

Kerkelijk Bureau
Schoolstraat 4
2242 KH Wassenaar

T: 070-5114068
F: 070-5177813
E: info@pkn-wassenaar.nl