Nieuws

beroepingscommissie

beroepingscommissie

De Protestantse Gemeente Wassenaar beroept ds. Esther de Paauw als nieuwe predikant

Na de gemeenteavond van 16 oktober heeft de kerkenraad met dankbaarheid en enthousiasme haar eenparig genomen besluit bekrachtigd: als Protestantse Gemeente te Wassenaar brengen we een beroep uit op ds. Esther de Paauw, te Leiderdorp.

Aan deze prachtige gebeurtenis is maanden werk voorafgegaan. In maart dit jaar ging het beroepingswerk van start. De beroepingscommissie had diepgaand geluisterd naar wat er in de gemeente en in de Wassenaarse samenleving leefde. Mede op basis daarvan is een profielschets samengesteld. Die is in maart door de gemeente beoordeeld en door de kerkenraad vastgesteld. Toen begon de zoektocht die uitmondde in een unanieme voordracht. Deze voordracht is door de kerkenraad van 15 oktober enthousiast en eenparig overgenomen. Daarop volgde een overtuigende presentatie en enthousiaste ontmoeting in de gemeenteavond van 16 oktober. Vele opbouwend-kritische vragen en opmerkingen zijn naar voren gebracht. Evenveel antwoorden en reacties versterkten het wederzijds vertrouwen. De kerkenraad kon op basis daarvan haar besluit bekrachtigen: wij brengen als gemeente een beroep uit op ds. Esther de Paauw.

In een volgend nummer van het Gemeente Nieuws zal meer informatie over ds. Esther de Paauw komen. Nu is er eerst nog een formele periode van vijf dagen voor het indienen van bezwaren tegen de procedure. Als er geen steekhoudende bezwaren bij de scriba worden ingebracht, kan op enig moment de beroepsbrief worden overhandigd.

Het is goed om bij dit alles vast te stellen hoe goed de sfeer is waarin we dit alles als gemeente hebben doorgemaakt en gedaan. Het is in alle opzichten een positieve ontwikkeling. Onze dank aan de beroepingscommissie is groot. Zij hebben hard gewerkt en zijn een voorbeeld geworden van het geloof, de kracht en de inspiratie die in onze gemeente aanwezig zijn.  

 Met bijgaande foto impressie kunt u de avond nog eens beleven.

 esther de paauw_img1f.jpg

Geplaatst op donderdag 17 oktober 2019

Meer actueel nieuws

Zie ook het nieuwsarchief.

Uitgelicht

Activiteiten

Zoeken

Contact opnemen

Kerkelijk Bureau
Schoolstraat 4
2242 KH Wassenaar

T: 070-5114068
F: 070-5177813
E: info@pkn-wassenaar.nl