Nieuws

Collectes 29 maart 2020

Collectes 29 maart 2020

De diaconale collecte is bestemd voor ACT Alliance (Icco en KiA).
Kerk in Actie draagt als lid van de ACT Alliance bij aan het Wereldwijde Noodhulpfonds van de ACT Alliance.
Dit noodhulpfonds is in het leven geroepen om als ACT Alliance zeer snel te kunnen reageren op kleine, plaatselijke rampen. Deze kleinere rampen kunnen een enorme impact hebben op de lokale bevolking, maar krijgen geen (inter)nationale media-aandacht, waardoor steun voor de getroffenen uitblijft. Dit noodhulpfonds biedt financiële steun aan onze lokale partnerorganisaties ter plekke, om de bevolking snel te kunnen helpen.
Door via dit fonds van de ACT Alliance te werken, kan Kerk in Actie snel op rampen te reageren, zodat bij kleinschalige rampen tijdig en effectief hulp kan worden geboden aan de lokale bevolking in de eerste dagen na de ramp. Er wordt dan tot maximaal 45.000 euro beschikbaar gesteld aan lokale partnerorganisaties die lid zijn van de ACT Alliance. www.kerkinactie.nl

De tweede collecte is voor de uitvoering van de taken van het College van Kerkrentmeesters

De uitgangscollecte (3e collecte) is bestemd voor liturgieën

U kunt via www.skgcollect.nl/97 een bijdrage doen (iDeal)

 

Geplaatst op maandag 23 maart 2020

Meer actueel nieuws

Zie ook het nieuwsarchief.

Uitgelicht

Activiteiten

Zoeken

Contact opnemen

Kerkelijk Bureau
Schoolstraat 4
2242 KH Wassenaar

T: 070-5114068
F: 070-5177813
E: info@pkn-wassenaar.nl