Nieuws

Collectes 5 april 2020

Collectes 5 april 2020

De diaconie collecteert deze zondag voor de Stichting Dak- en Thuislozen Straatpastoraat/Den Haag. Deze collecte is in plaats van Stichting Maaltijd voor een Kind. Door de corona crisis is de nood hoog onder deze sociaal kwetsbare groep.
Het straatpastoraat moet ook de regels in acht nemen. De gemeente Den Haag is intussen druk bezig om in deze periode voor alle daklozen 24-uurs opvang te realiseren, liefst met niet teveel mensen op één locatie en de mogelijkheid van isolatie voor wie ziek is. De kookploegen blijven verse maaltijden koken, die door bezoekers kunnen worden afgehaald, met inachtneming van een redelijke afstand tot elkaar.
Het Straatpastoraat moet dit doen naast hun andere thema’s, zoals troost, verdriet, relaties, (on)geloof, thuis, verslaving. Het bekende en zo gewaardeerde luisterend oor!
Dit is een forse opgave en zowel financieel, materieel en immaterieel heeft het Straatpastoraat onze steun hard nodig.
Meer informatie kan gegeven worden door Lyda Nell lydanell158@hotmail.com of bij Sheila Keilholz keilholzsheila@gmail.com

De kerkcollecte is om uw kerk te steunen in haar activiteiten

U kunt uw gave te storten op: NL34 RABO 0373 7321 98 t.n.v. Protestantse Gemeente te Wassenaar inzake Kerkelijke activiteiten. Uw gift wordt verdeeld tussen diaconie en kerk

U kunt ook via www.skgcollect.nl/97 een bijdrage doen (iDeal)

Geplaatst op maandag 30 maart 2020

Meer actueel nieuws

Zie ook het nieuwsarchief.

Uitgelicht

Activiteiten

Zoeken

Contact opnemen

Kerkelijk Bureau
Schoolstraat 4
2242 KH Wassenaar

T: 070-5114068
F: 070-5177813
E: info@pkn-wassenaar.nl