Nieuws

Mededeling van de kerkenraad

Mededeling van de kerkenraad

Geachte gemeenteleden,

Vorige week vrijdag hebben we u laten weten dat, vanwege de maatregelen i.v.m. het Corona virus, de kerkdiensten en een aantal activiteiten niet door kunnen gaan. Het kabinet heeft op zondagavond extra maatregelen genomen in verband met het Corona virus. De bestaande maatregelen worden verlengd tot en met 6 april en daarnaast sluiten o.a. scholen, eet- en drinkgelegenheden en sportscholen hun deuren. Ook wordt nadrukkelijk opgeroepen om thuis te werken en sociale contacten, zeker met kwetsbaren en ouderen, te beperken. De kerkenraad van de Protestantse Gemeente Wassenaar heeft hierop ook de maatregelen moeten aanscherpen. Wij vinden het van het grootste belang om uw gezondheid voorop te stellen. Hierbij willen wij u informeren over de komende periode.

Kerkdiensten
Tot en met maandag 6 april vinden er in onze kerken geen erediensten plaats op zondag. Ook de vieringen in de huizen, zoals het Sophiekehuis, kunnen geen doorgang vinden. Komende zondag 22 maart, zal dominee Jilles de Klerk, een dienst verzorgen die via www.kerkomroep.nl beschikbaar wordt gesteld. Ons streven is om iedere zondag één dienst voor u in de PGW te verzorgen en online beschikbaar te stellen; in beeld en geluid. Wij onderzoeken nog of we daarnaast nog andere digitale mogelijkheden kunnen aanbieden rond de zondagse dienst.

Op 6 april start de Stille Week. Het is voor niemand nog te overzien of de activiteiten in de Stille Week doorgang kunnen vinden. Wij hopen u dan weer te kunnen ontmoeten, maar wij houden er sterk rekening mee dat de diensten eventueel niet doorgaan of op een andere meer sobere manier worden aangeboden. We kunnen elkaar nu niet ontmoeten en dat heeft effect op de voorbereidingen. Om een voorbeeld te noemen: de cantorij en het projectkoor kunnen in de komende tijd niet met elkaar de liederen instuderen.

Activiteiten
Ook moeten we besluiten om alle activiteiten van de PGW te annuleren. Het is van belang dat sociale contacten worden beperkt, zeker met kwetsbare en oudere mensen. Dat betekent dat gespreksgroepen, gemeentegesprekken, vergaderingen en Altijd Welkom niet doorgaan. De Paaslunch en de Marcuspassie kunnen ook geen doorgang vinden. Ook wanneer de uitnodigingen al zijn verstuurd, worden alle activiteiten tot en met 6 april afgelast. Voor Pasen sturen we u een schriftelijke Paasgroet. In de verschillende wijken was het wel eens gebruikelijk om iets langs te brengen, zoals een bloemetje, maar dit moeten we helaas opschorten.

Hulp en vragen
Wanneer u hulp van enigerlei vorm nodig heeft, kunt u contact opnemen met het Kerkelijk Bureau via telefoon of email. De predikanten onderhouden telefonisch zoveel mogelijk contacten met gemeenteleden. Maar wanneer u behoefte heeft aan pastorale zorg, kunt u zich ook wenden tot het Kerkelijk Bureau. Onze medewerkers zullen bij verzoeken om hulp of pastoraat met u op zoek gaan naar de beste oplossing. Dat kan zijn via de predikanten, de diaconie of de pastorale raad.

Het kerkelijk bureau zal met onmiddellijke ingang slechts telefonisch en per email bereikbaar zijn. U kunt voorlopig niet aan de balie in de Schoolstraat terecht om de medewerkers en de gemeenteleden niet onnodig bloot te stellen aan een eventuele besmetting.

In de komende periode houden wij continu de richtlijnen vanuit de overheid en de PKN in de gaten. Wanneer er zaken worden aangepast gaat het moderamen of de kerkenraad daarover in overleg, en doen wij waar nodig ook aanpassingen voor onze gemeente. We blijven u daarover informeren.

Het valt ons zwaar al deze activiteiten en ontmoetingen te moeten annuleren. Wij vinden juist het omgaan met en omzien naar elkaar een hele belangrijke waarde in onze gemeente. Dat willen wij ook zeker blijven doen. Het zal alleen op andere manieren plaatsvinden dan elkaar fysiek te ontmoeten. We achten uw en ons aller gezondheid van het grootste belang, en daarom nemen wij deze beslissingen. We doen ons best om via internet en telefoon zoveel mogelijk te organiseren en contact te houden om vorm te blijven geven aan onze gemeente. En om samen ons geloof te beleven en te vieren. We doen een beroep op u om, zij het op afstand, aandacht te houden voor elkaar. We weten ons gesterkt door ons geloof en voelen ons in gedachten en gebed met elkaar verbonden.

Met hartelijke groet namens de kerkenraad,

Het moderamen van de PGW

Geplaatst op donderdag 19 maart 2020

Meer actueel nieuws

Zie ook het nieuwsarchief.

Uitgelicht

Activiteiten

Zoeken

Contact opnemen

Kerkelijk Bureau
Schoolstraat 4
2242 KH Wassenaar

T: 070-5114068
F: 070-5177813
E: info@pkn-wassenaar.nl