Nieuws

Introductie van de Scipio app voor onze gemeente

Introductie van de Scipio app voor onze gemeente

Leden van de Protestantse Gemeente te Wassenaar (waarvan een e-mailadres bekend is) zijn uitgenodigd om gebruik te gaan maken van de “Scipio” app. In de uitnodiging, die per e-mail is verzonden, staat aangegeven wat men moet doen om gebruik te gaan maken van deze app. Het gebruik is gratis.

De app heeft een agenda waarop alle kerkdiensten en kerkelijke activiteiten te vinden zijn. Ook is er een ledenlijst met in ieder geval de namen van alle leden. Zo komt de informatie die de app biedt grotendeels overeen met de informatie uit het oude activiteitenboekje. Alleen is informatie potentieel nog completer en altijd bijgewerkt met de laatste informatie. De app biedt een directe link met ons YouTube kanaal. U hoeft dus niet meer in YouTube te zoeken naar nieuwe videootjes. De app biedt de mogelijkheid tot digitaal collecteren en in een later stadium tal van mogelijkheden om intern gemakkelijk te communiceren. Wat ons betreft een echte aanrader dus.

De ledenlijst in de app bevat in eerste instantie alleen de namen van gemeenteleden zonder het profiel (adres, e-mailadres en telefoonnummer en namen van inwonende gezinsleden). Zodra een lid gebruik van de app gaat maken wordt haar of zijn profiel zichtbaar. U kunt er echter voor kiezen om in de app het profiel weer uit te zetten. Iedereen mag daarin een persoonlijke keuze maken. Wij hopen dat veel leden hun profiel zullen willen delen omdat het leggen van contacten daarmee makkelijker wordt. Ieder lid kan ook aan het kerkelijk bureau verzoeken om de naam van de ledenlijst uit de app te laten verwijderen.

In de ledenlijst staat de eerste voornaam (doopnaam) vermeld. Het is mogelijk om dit te wijzigen in de roepnaam. U kunt uw roepnaam doorgeven door een e-mail te sturen aan het Kerkelijk Bureau info@pkn-wassenaar.nl

De Scipio online applicatie en de app voldoen aan de privacywetgeving en dat is vastgelegd in een verwerkingsovereenkomst tussen de leverancier van de software en het platform en onze gemeente. Deze overeenkomst is gebaseerd op de modelovereenkomst van de PKN aangaande behandeling en gebruik van privacygevoelige informatie.

Mocht u hulp nodig hebben bij het installeren of gebruik van de app dan kunt u zich richten tot het Kerkelijk Bureau. Wilt U nog meer weten over de app dan verwijzen we naar de volgende link https://www.scipio-app.nl . De app is met een beperkte groep gemeenteleden uitgeprobeerd en zij zijn zeer enthousiast over de functionaliteit.

Geplaatst op donderdag 11 juni 2020

Meer actueel nieuws

Zie ook het nieuwsarchief.

Uitgelicht

Activiteiten

Zoeken

Contact opnemen

Kerkelijk Bureau
Schoolstraat 4
2242 KH Wassenaar

T: 070-5114068
F: 070-5177813
E: info@pkn-wassenaar.nl