Nieuws

Collectes 5 juli

Collectes 5 juli

De diaconale collecte is bestemd voor Stichting Gave. De diaconale collecte is bestemd voor het werk van juristen binnen Stichting Gave, een interkerkelijke organisatie waar 40 vrijwilligers werk onder vluchtelingen doen.  Asielaanvragen van vluchtelingen die hun basis vinden in bekering en geloven, kennen hun eigen problematiek. De vluchteling die zich hierop beroept moet bij de IND via een tolk een spervuur van vragen beantwoorden. De ervaring leert dat het moeizaam kan zijn om IND ambtenaren te overtuigen. De juristen van St. Gave ondersteunen de vluchteling en advocaat bij het onderbouwen van de geloofwaardigheid van bekering en geloven. Zij analyseren de verslagen waaruit blijkt hoe de vluchteling zich daarover zelf uitte en rapporteren als erkend deskundige. www.gave.nl

De tweede collecte is voor de uitvoering van de taken van het College van Kerkrentmeesters

Leden van de Protestantse Gemeente te Wassenaar kunnen via de Scipio-App (via Incasso) een collecte-tegoed kopen en vanuit dit tegoed een bijdrage aan de wekelijkse collecte doen.

Tevens kan men via www.skgcollect.nl/97  een bijdrage doen (iDeal)

U kunt uw gift ook overmaken op rekeningnummer NL34 RABO 0373 7321 98 t.n.v. Protestantse Gemeente te Wassenaar inzake Kerkelijke activiteiten

De collectes zullen verdeeld worden over diaconie en kerk

Geplaatst op maandag 29 juni 2020

Meer actueel nieuws

Zie ook het nieuwsarchief.

Uitgelicht

Activiteiten

Zoeken

Contact opnemen

Kerkelijk Bureau
Schoolstraat 4
2242 KH Wassenaar

T: 070-5114068
F: 070-5177813
E: info@pkn-wassenaar.nl