Nieuws

Collectes 26 juli en 2 augustus

Collectes 26 juli en 2 augustus

De diaconale collecte is bestemd voor Vakopleiding jongeren (Kerk in Actie project nummer Plus W 019271). Guatemala werd tientallen jaren lang geteisterd door een gruwelijke burgeroorlog. Nog altijd heeft de bevolking te kampen met veel geweld en corruptie. De sociale en economische ongelijkheid in het land is groot. Vooral jongeren die tot de Maya-  bevolking behoren, hebben nauwelijks toegang tot onderwijs en weinig kans op werk. Hierdoor kunnen jongeren niet in hun eigen levensonderhoud voorzien. Vredescentrum Barbara Ford, partnerorganisatie van Kerk in Actie, wil hier verandering in brengen en biedt deze jongeren een vakopleiding, bijvoorbeeld tot imker of een opleiding textiel bedrukken. De organisatie brengt de jongeren vervolgens samen in coöperaties, waarbij ze gezamenlijk een onderneming starten. Het Vredescentrum Barbara Ford blijft hen ook nog geruime tijd ondersteunen in hun werk. In 2018 zullen zo´n 60 inheemse jongeren genoeg inkomsten uit hun bedrijfje kunnen halen voor hun levensonderhoud. Jongeren leren op het Vredescentrum ook op te komen voor hun rechten. Tijdens hun opleiding volgen ze een training van 60 uur over sociaal-economische rechten in Guatemala. Ook zal de door jongeren geleide coöperatie voor honingproducenten in de Quiche regio worden ondersteund. Het Vredescentrum Barbara Ford biedt jongeren zo een unieke kans om een eigen inkomen te verwerven en hun levensomstandigheden structureel te verbeteren. Dat geeft hen hoop op een goede toekomst. Vredescentrum Barbara Ford wil jaarlijks 80 jongeren een vakopleiding bieden en 400 jongeren trainen in (mensen)rechten. www.kerkinactie.nl

De tweede collecte is voor de uitvoering van de taken van het College van Kerkrentmeesters

Leden van de Protestantse Gemeente te Wassenaar kunnen via de Scipio-App (via Incasso) een collecte-tegoed kopen en vanuit dit tegoed een bijdrage aan de wekelijkse collecte doen.

Tevens kan men via www.skgcollect.nl/97 een bijdrage doen (iDeal)

U kunt uw gift ook overmaken op rekeningnummer NL34 RABO 0373 7321 98 t.n.v. Protestantse Gemeente te Wassenaar inzake Kerkelijke activiteiten

De collectes zullen verdeeld worden over diaconie en kerk

Geplaatst op maandag 20 juli 2020

Meer actueel nieuws

Zie ook het nieuwsarchief.

Uitgelicht

Activiteiten

Zoeken

Contact opnemen

Kerkelijk Bureau
Schoolstraat 4
2242 KH Wassenaar

T: 070-5114068
F: 070-5177813
E: info@pkn-wassenaar.nl