Nieuws

collectes 17 januari 2021

collectes 17 januari 2021

Helpende hand voor ons werk onder vluchtelingen verblijvend in de tijdelijke AZC op Duinrell

Er verblijven opnieuw vluchtelingen in de tijdelijke AZC op Duinrell. Door de sluiting van onze kerken en de situatie rond CORINA en de Lock down zijn ook onze activiteiten onder de vluchtelingen stil komen te liggen. Dat neemt niet weg dat we deze willen hervatten zodra dat mogelijk is en daar intussen de financiële middelen voor bijeenbrengen. Het gaat als voorbeelden uit het verleden b.v. om de kosten voor externe ondersteuning in hun eigen taal bij Bijbelstudie, vluchtelingen diners of attenties, kosten om hen te kunnen laten deelnemen aan onze activiteiten als b.v. het Dickensfestival, en de door ons als PGW georganiseerde kerkelijke activiteiten, zoals destijds b.v. schilderen en tekenen.

Om daar financieel toe in staat te zijn  vragen wij uw hulp in deze collecte! Giften kunnen ook gestort worden op IBAN NL 95 RABO 0128 0850 02 t.n.v. de Diaconie van de Protestantse Gemeente Wassenaar met vermelding:   “ Vluchtelingenwerk”.   Verdere informatie bij de ambassadeur van deze collecte, F(rans) van Wilgen of email vanwilgen@planet.nl.

De tweede collecte is voor de kerk

- via de Scipio-App kunt (via Incasso) een collecte-tegoed kopen en vanuit dit tegoed een bijdrage aan de wekelijkse collecte doen.

- U kunt via www.skgcollect.nl/97 een bijdrage doen (iDeal)

- U kunt uw gift ook overmaken op rekeningnummer NL34 RABO 0373 7321 98 t.n.v. Protestantse Gemeente te Wassenaar inzake Kerkelijke activiteiten

De collectes zullen verdeeld worden over diaconie en kerk

 

Geplaatst op dinsdag 12 januari 2021

Zie ook het nieuwsarchief.

Uitgelicht

Helaas zijn onze kerken vanwege corona gesloten.

Kijk mee via livestream!

www.kerkdienstgemist.nl

 

Activiteiten

Zoeken

Contact opnemen

Kerkelijk Bureau
Schoolstraat 4
2242 KH Wassenaar

T: 070-5114068
F: 070-5177813
E: info@pkn-wassenaar.nl