Nieuws

collectes 28 februari 2021

collectes 28 februari 2021

De diaconale collecte is bestemd voor stichting Gave/Vluchtelingen

De diaconale collecte is bestemd voor het werk van juristen binnen Stichting Gave, een interkerkelijke organisatie waar 40 vrijwilligers werk onder vluchtelingen doen.  Asielaanvragen van vluchtelingen die hun basis vinden in bekering en geloven, kennen hun eigen problematiek. De vluchteling die zich hierop beroept moet bij de IND via een tolk een spervuur van vragen beantwoorden. De ervaring leert dat het moeizaam kan zijn om IND ambtenaren te overtuigen. De juristen van St. Gave ondersteunen de vluchteling en advocaat bij het onderbouwen van de geloofwaardigheid van bekering en geloven. Zij analyseren de verslagen waaruit blijkt hoe de vluchteling zich daarover zelf uitte en rapporteren als erkend deskundige.beleven.

 De tweede collecte is voor de kerk

- via de Scipio-App kunt (via Incasso) een collecte-tegoed kopen en vanuit dit tegoed een bijdrage aan de wekelijkse collecte doen.

- U kunt via www.skgcollect.nl/97 een bijdrage doen (iDeal)

- U kunt uw gift ook overmaken op rekeningnummer NL34 RABO 0373 7321 98 t.n.v. Protestantse Gemeente te Wassenaar inzake Kerkelijke activiteiten

De collectes zullen verdeeld worden over diaconie en kerk

 

Geplaatst op maandag 22 februari 2021

Zie ook het nieuwsarchief.

Uitgelicht

Helaas zijn onze kerken vanwege corona gesloten.

Kijk mee via livestream!

www.kerkdienstgemist.nl

 

Activiteiten

Zoeken

Contact opnemen

Kerkelijk Bureau
Schoolstraat 4
2242 KH Wassenaar

T: 070-5114068
F: 070-5177813
E: info@pkn-wassenaar.nl