Nieuws

collectes 11 april 2021

collectes 11 april 2021

Noah's Arc / Oeganda

De diaconale collecte is bestemd voor de bouw van een lagere school en opvanghuis voor straatkinderen in Kampala, Oeganda. Op deze school, onder beheer van de onderwijsorganisatie Noah’s Ark ter plaatse, wordt met name  ruimte gemaakt voor weeskinderen.  Die worden van straat gehaald en vinden hier een nieuw thuis en een  toekomst met perspectief. Er is dringend behoefte aan uitbreiding van capaciteit door nieuwbouw van een school en opvanghuis. De Diaconie van de PGW werkt samen met Run voor Rio uit Wassenaar die zich sterk inzet voor dit project en daarover mede de regie voert. De gedegen plannen zijn er .....en voor het geld voor de bouw zetten nu velen zich in.  De kans voor ons is er om hierin een steentje bij te dragen! Als onze bestemming binnen dit project  kozen wij het realiseren van eigen watervoorziening door een waterput.  Giften kunnen ook gestort worden op IBAN NL 95 RABO 0128 0850 02 t.n.v. de Diaconie van de Protestantse Gemeente Wassenaar met vermelding van: “ Noah’s Ark”. Verdere informatie bij de ambassadeur van deze collecte, F(rans) van Wilgen of email vanwilgen@planet.nl.

De tweede collecte is voor de uitvoering van de taken van het College van Kerkrentmeesters

- via de Scipio-App kunt (via Incasso) een collecte-tegoed kopen en vanuit dit tegoed een bijdrage aan de wekelijkse collecte doen.

- U kunt via www.skgcollect.nl/97 een bijdrage doen (iDeal)

- U kunt uw gift ook overmaken op rekeningnummer NL34 RABO 0373 7321 98 t.n.v. Protestantse Gemeente te Wassenaar inzake Kerkelijke activiteiten

De collectes zullen verdeeld worden over diaconie en kerk

 

Geplaatst op maandag 05 april 2021

Meer actueel nieuws

Zie ook het nieuwsarchief.

Uitgelicht

Helaas zijn onze kerken vanwege corona gesloten.

Kijk mee via livestream!

www.kerkdienstgemist.nl

 

Activiteiten

Zoeken

Contact opnemen

Kerkelijk Bureau
Schoolstraat 4
2242 KH Wassenaar

T: 070-5114068
F: 070-5177813
E: info@pkn-wassenaar.nl