Orgels Dorpskerk

Het orgel in de Dorpskerk is in 1769 gebouwd door Albertus Anthoni Hinsz uit Groningen, die het bedrijf van Frans Casper Schnitger had voortgezet. In 1792 is door Lambertus van Dam (voormalig medewerker van Hinsz) een rugpositief met 7 registers aan het orgel toegevoegd. In de loop van de tijd werden diverse wijzigingen aangebracht. In 1974 werd het orgel geheel in de oorspronkelijke toestand gerestaureerd en gereconstrueerd door de firma Metzler te Dietikon Zurich o.l.v. Bernhardt H. Edskes onder adviseurschap van Dr. J.van Biezen. Het orgel is een beroemd historisch instrument.

Sinds het einde van 1998 beschikt de Dorpskerk over een tweede orgel, dat gebouwd is in ca. 1905 door Charles Mutin, de meesterknecht van Aristide Cavaillé-Coll. Het is een zogenaamd salonorgel, dat destijds in de kapel van de voormalige Ursula Kliniek stond. De Sint Jacobus Stichting, de eigenaresse van deze kliniek, heeft het orgel geschonken aan de Hervormde Gemeente te Wassenaar. De restauratie van het orgel is verricht door Flentrop Orgelbouw in Zaandam. Ondanks het feit dat het gaat om een salonorgel, komt het orgel in de kerk - mede dankzij de akoestiek - goed tot zijn recht.

Sinds 2006 beschikt de Dorpskerk over een kistorgel van de fa. Klop. Het instrument heeft 3 ½ register (8', 4', 3', en 2') en wordt o.a. gebruikt bij de cantatediensten, diensten in de koorruïne en als begeleidingsinstrument bij de cantorij van de Dorpskerk

Hintz orgel uit 1769

Hintz orgel uit 1769

Mutin orgel ca. 1905

Mutin orgel ca. 1905

Klop-kistorgel 2006

Klop-kistorgel 2006

Uitgelicht

Activiteiten

Zoeken

Contact opnemen

Kerkelijk Bureau
Schoolstraat 4
2242 KH Wassenaar

T: 070-5114068
F: 070-5177813
E: info@pkn-wassenaar.nl