Profiel van de Dorpskerk

Protestants
In de Dorpskerk van Wassenaar komt elke zondag een geloofsgemeenschap samen, die zijn wortels heeft in de Protestantse traditie. De geloofsgemeenschap rond de Dorpskerk maakt deel uit van de Protestantse Gemeente Wassenaar.
Aan de hand van de verhalen uit de Schriften willen we in de gemeente steeds weer op zoek gaan naar wie God voor ons is. Daarbij komen de vragen aan de orde die te maken hebben met ons leven en de samenleving.

Ruimte en respect
Wij willen respectvol omgaan met de diverse geloofstradities die onze kerkgangers meebrengen en ruimte bieden om elkaar te ontmoeten.

Stijlvol en eenvoudig
Aan de liturgie wordt veel aandacht besteed. Deze vindt zijn basis in de Protestantse traditie en heeft oecumenische aspecten.

Eeuwenoud Geheim
Geloven in God vraagt om een levenslange zoektocht naar de betekenis die God in ons leven heeft. Wij zien Gods onvoorwaardelijke verbondenheid met mensen als een eeuwenoud geheim dat wij willen beleven, bewaren en doorgeven.

Gemeente
Geloven in God zal in de verschillende seizoenen van ons leven op een andere manier betekenisvol zijn. Ondanks de verschillende wijzen waarop geloven in God wordt beleefd, willen wij een op elkaar betrokken gemeenschap vormen en actief deel uitmaken van de samenleving.

Thuis komen
Welkom voor wie in de Dorpskerk van Wassenaar, binnen de muren van een eeuwenoud gebouw thuis wil komen. Geloven in God mag zijn:
een steun in de rug, grond onder de voeten, een dak boven het hoofd.

 

Kerkdienst

Kerkdienst

In gesprek met de kinderen

In gesprek met de kinderen

Uitgelicht

Activiteiten

Zoeken

Contact opnemen

Kerkelijk Bureau
Schoolstraat 4
2242 KH Wassenaar

T: 070-5114068
F: 070-5177813
E: info@pkn-wassenaar.nl